Valná hromada LK

Valná hromada 2020 Lyžařského klubu Chomutov proběhla korespondenčně s hlasováním 1.-14.listopadu per rollam. Všem členům s hlasovacím právem byly zaslány podklady včetně návrhu usnesení, o kterém se hlasovalo.
Výsledky hlasování jsou 91 hlasů PRO a 8 hlasů PROTI (8 členů neodpovědělo a tyto hlasy jsou v per rollam evidovány jako nesouhlas).

Valná hromada schválila

·     zprávu o hospodaření za rok 2019 

·     plán hospodaření na rok 2021

·     návrh „Prováděcích pravidel LK na sezónu 2020/21“

·     přijetí nových členů

o       po jednoroční zkušební lhůtě – Emmu Míček, Adélu Strakovou

o na jednoroční zkušební lhůtu – Lenku Stehlíkovou, Šárku Křečkovou, Mikuláše Křečka, Matouše Křečka, Olivera Jonáše a Nikolu RabiškovouNovinky

[12.10.2020]

Valná hromada LK

Podpořil Ústecký kraj

Lyžařský klub Chomutov, z.s.
Tomáše ze Štítného 4493
430 02 Chomutov
FIO Banka č.ú. 2900516052/2010
IČO: 47792221